Privacy verklaring

SFelek respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 
 
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.
 
Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 
Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
1. Website (hierna ook “De website”): sfelek.be
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): SFelek, gevestigd te Iq-Parklaan 58, 3650 Dilsen-Stokkem, btw nr : BE0832418960.
 
Artikel 2 – Toegang tot de website
 
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  
 
Artikel 3 – De content van de website  
 
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.
 
Artikel 4 – Het beheer van de website
 
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
· de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
· alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
· de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 
 
Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
 
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
 
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
· vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
· vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
 
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 
 
Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens
 
Uw gegevens worden verzameld door Sfelek en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.  
 
Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
 
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected].
 
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.
 
Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens
 
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 
 
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.
 
Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen
 
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: [email protected].
 
Uw gegevens kunnen worden gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. Indien u dit niet wenst, stuurt u een mail naar het volgende adres: [email protected].
 
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 
 
Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens
 
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 
 
Artikel 11 – Cookies 
1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.  
2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. 
– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 
– Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.  
3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
– Facebook (tracking cookie)
– Google Adwords (tracking cookie)
4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. 
5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen
Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
 
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Artikel 13 – Toepasselijk recht
 
Op deze voorwaarden is het Belgisch Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 
 
Artikel 14 – Contact
 
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: [email protected].

Kim

Kim

Antwoordt doorgaans binnen een uur

I will be back soon

Kim
Hallo 👋
Hoe kan ik u helpen?
Whatsapp
Matt Vliegen
Matt Vliegen

Heeft net een 5 sterren review geschreven.

Great service, very professional and thrustworthy!

Super service! Eerlijke firma! Correcte en snelle plaatsing! Heel tevreden van!

Goede communicatie zeer vriendelijke en behulpzame installateur.

Vriendelijke en efficiente vertegenwoordigster. Doen wat ze beloven, stipt, correct uitgevoerd aan goed doordachte prijzen.

Zeer tevreden

Goede prijs Goede service

Wij zijn zeer tevreden over professionaliteit alsook de hulpvaardigheid bij het zoeken naar oplossingen. Zeer vlotte afhandeling! Een dikke merci aan het hele team!

Niks slechts over te vertellen.. alles liep zoals het zou moeten.

Juiste info en telefonische annulatie .....dank je

Hallo Ik ben zeer tevreden Bedankt sfelek voor alles Groetjes familie akyar.

Nous avons fait installer des panneaux solaires et une batterie l’année dernière et sommes très satisfait du service reçu La batterie ne fonctionnait pas parce que nous n’avions pas 400 volts mais les panneaux fonctionnaient très bien. Finalement après avoir changé le voltage tout est ok Très réactif,toujours contactable Merci à Gil et Omar.

Snelle sevice en klantvriendelijkheid! Werd meteen geholpen met vragen.

Vriendelijke vertegenwoordiger, goede en snelle service, bij vragen steeds een snelle reactie. Niets negatiefs op aan te merken.

Zeer correct in alle info en plaatsing. Fijne ervaring geweest .

Ik heb nu bijna een jaar geleden mijn zonnepanelen en thuisbatterij laten installeren door sfelek en tot vandaag ben ik nog altijd tevreden. Ze waren ook heel flexibel hoe ik de betaling heb kunnen doen.

Goede service, vriendelijk en goede kwaliteit

Goed geïnformeerd. Snel geholpen.

Klantvriendelijk,duidelijk en correct... Een super service en een top team... Komen hun afspraken na en ben een tevreden klant... Een aanrader voor iedereen

Heel tevreden met de installatie die ze bij mij hebben gedaan! Diverse keuzes aan omvormers, batterijen en panelen. Alles in een dag of zelfs in een middagje klaar! Goeie service. Had gevraagd voor een offerte aan een van hun verkopers en het kon al een week later geïnstalleerd worden! Echt een top service!

Zeer tevreden over de service

Binnen drie weken na onze eerste contactname waren onze zonnepanelen geplaatst, gekeurd en aangemeld! Zowel de commerciele en administratieve opvolging als de stipte, erg professionele en keurige installatie door Jaros, Yegor en Abie verdienen een uitstekende score en wij kunnen het SFelec-team zeker aanbevelen! Dirk V. Borgloon

Correcte afhandeling. Afspraken komen goed na. Voor inlichtingen zijn ze direct bereikbaar en behulpzaam. Vriendelijk personeel en erg behulpzaam. Firma is zeker aan te bevelen

Vanaf dag 1 verliep alles naar wens. Super vriendelijke mensen op het secretariaat die je direct te woord staan. Steeds duidelijke info . De plaatsing van zonnepanelen, omvormer en batterij was zeer professioneel met nette plaatsing van zonnepanelen, omvormer en batterij en leidingen. Ook de keuring en melding bij Fluvius verliep snel en vlot. Nu nog wachten op goedkeuring van Fluvius om dan de premie aan te vragen. Zeker aan te bevelen firma !

Wij zijn via Christan in contact gekomen met Sfelek. Hij heeft ons een heel goede uitleg gegeven, zowel voor als na de plaatsing. Je kunt altijd bij hem terecht. De plaatsing gebeurde snel na de offerte. Wij zijn heel tevreden over de plaatsing, alles werd heel mooi afgewerkt, alsook de service. Dank je wel aan gans het bedrijf.

De verschillende etappes vanaf offerte, plaatsing, keuring tot aanmelding bij Fluvius verliepen onverwacht snel, een pluspunt ! De gevraagde (en moeilijk vindbare) reservedakpannen bleken niet nodig. Alleen de communicatie kon op sommige ogenblikken wat vlotter verlopen zijn.

Zeer content over deze firma!! Mannen hebben prima gewerkt schoon afgewerkt! Installateurs zeer bekwame vakmannen mannen ! ( Abbie, mustafa,Ali) Ik raad deze firma zeker aan iedereen aan!! Bedankt

Tijdens de renovatie van onze woning werkten we met een 25-tal bedrijven. Daar zaten goeie en veel minder goeie bedrijven tussen, doch zelden een positieve begeleiding van start tot finish gekregen als bij SFelek. Dhr Severi Christian zag ik op dag 1 om een offerte en analyse op te maken die gunstig was voor onze situatie en tijdens het hele traject van installatie tot aanvraag premie was hij bereikbaar, vriendelijk en heeft hij ons steeds naar best vermogen en met een glimlach geholpen. Wij zijn dan ook super tevreden dat wij voor de installatie van zonnepanelen voor SFelek kozen. Dankjewel aan het hele team.

In mei heeft sfeleks onze zonnepanelen komen plaatsen. Daar zijn wij 100% tevreden over, van zowel de verkoopster als de plaatsers en de man die de omvormer heeft geplaatst. Heel vriendelijk, beleefd en alles proper afgewerkt. Bedankt allemaal!!

Super goede service proper werken niet duur en super vriendelijk jongens een aanrader voor iedereen u zult content zijn serge lecomte

Top firma, houden zich aan alle afspraken, vriendelijk, professioneel en vlot bereikbaar. Een echte aanrader. Mathieu Zutendaal.

Vriendelijk en goed geholpen

Top Bedrijf Houd zich aan de afspraken Bedankt

Correcte afhandeling. Afspraken komen goed na. Voor inlichtingen zijn ze direct bereid. Vriendelijk personeel en erg behulpzaam. Firma is zeker aan te bevelen en ze hebben hun eigen plaatsers en electriekers.

Sfelek is een correct bedrijf met perfecte plaatsing van de zonnepanelen. Zowel aan de voorkant als aan de achterkant zijn er panelen geplaatst om zoveel mogelijk zon op te vangen? dit was hun idee en berekening om zoveel mogelijk rendement uit te halen. Zekers aan iedereen aan te raden.

SFelek heeft ons prima geholpen. De zonnepanelen zijn netjes geplaatst. Alles werd dezelfde dag nog aangesloten. Enkele dagen later gekeurd. We zijn super tevreden over de service

Ons goed gevoel voor Sfelek ging na vlekkeloze installatie en administratie over naar grote tevredenheid & duurzaamheidgevoel - en vleien mag niet maar salesman Christian is topper - alle respect voor Sfelek 👌🏽

tevreden van de plaatsing van de installatie, alle afspraken werden correct na gekomen ,een aanrader

Zeer tevreden over de aanpak van A tot Z, de plaatsing, vriendelijke mensen, altijd respectvol behandeld. Ik verwacht dat verdere opvolging en service zo verder zal lopen.

Zeer duidelijke en professionele uitleg van Jessica. Een echte aanrader!

Zeer tevreden over Sfelek. Zeer netjes geplaatst en afgewerkt. Telefonisch goed bereikbaar. Zeer behulpzaam en goede service.